Termeni și condiții

Definiție 

Bine ați venit pe site-ul airfly.md, operat de compania AIR HOUSE SRL. Accesul și utilizarea acestui site sunt supuse Termenilor și condițiilor de mai jos și stabilește condițiile legale obligatorii pentru utilizarea serviciilor de pe airfly.md. Vă rugăm să citiți acești termeni cu atenție înainte de a utiliza site-ul nostru. AIR HOUSE SRL este o companie specializată în căutarea și vânzarea de bilete de avion, care respectă atât legislația Republicii Moldova, cât și reglementările internaționale aplicabile acesteia. Prin utilizarea serviciilor de pe airfly.md, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile acordului de utilizare prezentat mai jos. Utilizarea serviciilor de pe airfly.md este permisă numai în cazul în care sunteți de acord să respectați termenii acordului și legislația aplicabilă. Conținutul site-ului web și al aplicațiilor mobile, precum și informațiile furnizate (inclusiv prețul și disponibilitatea biletelor de avion), datele software și infrastructura sunt proprietatea Companiei AirFly și a afiliaților săi, furnizorilor și contractanților săi. AirFly poate modifica periodic acest acord, iar aceste modificări vor fi valabile începând cu data publicării lor pe site-ul web airfly.md. Prin continuarea utilizării serviciilor de pe airfly.md după publicarea acestor modificări, sunteți de acord cu toate modificările aduse acordului. Prin urmare, vă recomandăm să revizuiți regulat acest acord pentru a vă asigura că sunteți la curent cu toate actualizările incluse.

Condiții generale

I.Rezervările de locuri

1.1. Agenția utilizează sistemele sale pentru a efectua rezervările de locuri pentru zboruri. Aceste sisteme permit accesul la baza de date a companiei aeriene și rezervarea efectivă a locurilor pentru pasagerii potențiali.

1.2. Rezervările sunt gratuite și se pot efectua înainte de data de plecare.

1.3. După confirmarea rezervării, pasagerul va primi informații cu privire la prețul zborului (valabil la data efectuării rezervării), precum și la condițiile, restricțiile și regulile aplicabile biletului de avion care poate fi achiziționat în baza acelei rezervări.

1.4. Toate condițiile, regulile și restricțiile aplicabile unui bilet de avion sunt impuse de compania aeriană și de alți factori, cum ar fi obligația deținerii unei vize, și nu depind de agenție. Prețul și regulile biletului de avion pot fi modificate în orice moment până la momentul achiziționării biletului, fără ca agenția să poarte vreo răspundere.

II. Emiterea biletelor de avion, modalitați de plată.

2.1. Sistemele agenției permit rezervarea locurilor de zbor și accesul la baza de date a companiei pentru a efectua această rezervare. Pasagerul trebuie să se informeze despre termenul de valabilitate al rezervării și să achite biletul în termenul impus de companie. Compania aeriană poate modifica termenii în orice moment, iar agenția va notifica pasagerul despre orice modificare, nefiind responsabilă pentru eventuale anulări ale rezervărilor înainte de emiterea biletului de avion.

2.2. După achitarea biletului de avion, va fi creat un contract între agenție și pasager. Pasagerul trebuie să se informeze despre toate condițiile și restricțiile aplicabile biletului de avion înainte de achitarea acestuia și să citească condițiile generale.

2.3. Plata trebuie efectuată în maximum o zi calendaristică de la emiterea facturii de către agenție.

2.4. Plata se efectuează în LEI MDL la cursul din ziua achitării. Datele pentru transfer vor fi comunicate de către agenție.

III. Crearea prețurile biletelor de avion

3.1. Prețurile biletelor de avion comercializate prin agenție sunt rezultanta unui sistem complex de reguli tarifare, tarife contractuale, tarife publicate în sistemele centralizate de rezervări, tarife speciale, etc. În aceste condiții, fiecare zbor în parte presupune calcularea de către agentul specializat al prețului aplicabil biletului de avion respectiv. Același zbor, cu aceeași companie, în aceleași condiții de călătorie poate genera prețuri diferite. Din cauza unui număr mare de prețuri aplicabile biletelor de avion, acestea, ca și regulile aplicabile lor, nu pot fi afișate sau publicate. De asemenea, informațiile referitoare la reguli, care provin din comunicările scrise sau transmise computerizat de către companie, prin sistemele de rezervare centralizate sau direct la agenție, au un caracter continuu. Modificările pot fi permanente și din acest motiv ele nu pot fi traduse și publicate în vreun înscris.

3.2. Prețul unui bilet de avion devine stabil, împreună cu toate condițiile aplicabile lui, numai în momentul în care este emis (expediat prin e-mail pasagerului).

3.3. Prețul oricărui bilet de avion presupune condiții, reguli și restricții speciale aplicabile călătoriei la care se referă documentul respectiv în mod special. Pasagerul are obligația să se informeze despre aceste reguli înainte de a cumpara biletul.
Din momentul procurării biletului, pasagerul ste obligat să cunoscă despre toate aceste reguli și nu pretinde că nu a fost informat, după ce a intrat în posesia biletului de avion.

2.5. În cazul în care biletul de avion este rambursat, agenția este obligată să ramburseze pasagerului toate penalitățile conform regulilor companiei aeriene.

2.6. Pasagerul trebuie să efectueze transferul în maximum 24 de ore pe contul AGENTULUI, în conformitate cu contul de plată emis.

2.7. Agenția poate procesa restituirea biletelor de avion neachitate de către pasager timp de 5 zile după emiterea lor, după ce l-a înștiințat în prealabil. Toate penalitățile de restituire vor fi suportate de pasager conform condițiilor și regulilor tarifare.

2.8. Părțile semnează lunar un act de verificare a vânzărilor, care este realizat în forma stabilită și se expediază în timp util. Actul trebuie primit de cealaltă parte în maximum 3 zile lucrătoare după perioada de raportare (intervalul 1-31 ale fiecărei luni).

2.9. Procedura, termenele de raportare și decontare pot fi modificate cu acordul comun al părților.

2.10. Toate calculele se efectuează în LEI MDL la cursul băncii naționale din ziua emiterii fiecărui bilet de avion.

IV. Bilet de avion

4.1. Documentul, înscrisul sau convenția electronică care permite efectuarea zborului se numește bilet de avion. Emiterea biletului de avion este realizată de agenție, însă acesta este proprietatea companiei aeriene pentru care a fost emis.

4.2. Informațiile și condițiile contractuale înscrise pe biletul de avion completează aceste condiții generale. Pasagerul care a primit biletul de avion se consideră a fi luat cunoștință de toate aceste informații.

V. Drepturile și obligațiile părților

5.1. Agenția este responsabilă de emisia corectă a biletelor de avion și de informarea pasagerilor cu privire la condițiile aplicabile biletelor de avion vândute.

5.2. Pasagerul are obligația să se prezinte la îmbarcare cu cel puțin 2 ore înainte de ora plecării pentru a i se putea întocmi formalitățile necesare. În unele cazuri, vor fi necesare formalități suplimentare conform informațiilor oferite de agenție.

5.3. Agenția nu este responsabilă și nu poate fi obligată să ofere despăgubiri în cazul în care pasagerul nu a putut zbura din următoarele motive:

  • pasagerul nu s-a prezentat la îmbarcare în timp util (cu 2 ore înainte de ora de plecare specificată pe bilet);
  • pasagerului i s-a refuzat îmbarcarea din cauza unor probleme legate de documentele sale personale (cum ar fi lipsa vizei de intrare în țara de destinație, viza falsă, pașaport cu interdicție etc.) sau din cauza unui refuz nejustificat al autorităților de a-i permite călătoria;
  • alte circumstanțe sau cazuri excepționale care nu puteau fi prevăzute sau evitate de către agenție.

5.4. Agenția nu este responsabilă pentru întârzieri sau modificări ale programului de zbor al companiei aeriene pentru care s-a emis biletul, pentru calitatea zborului sau pentru serviciile aferente zborului (cum ar fi pierderea bagajelor), aceste obligații revenind în mod direct companiei. În astfel de cazuri, pasagerul trebuie să contacteze direct compania aeriană, care va despăgubi pasagerul în conformitate cu regulamentele internaționale (IATA).

5.5. Pasagerul poate renunța la biletul de avion achiziționat în orice moment, înainte de data plecării. Indiferent de motivul renunțării, regula generală presupune că pasagerului i se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului și a taxelor de aeroport aferente. Dacă regulile companiei permit condiții de returnare mai avantajoase, agenția va aplica aceste reguli în favoarea pasagerului.

5.6. Pasagerul poate modifica biletul inițial achiziționat în condițiile stabilite de compania pentru care a fost emis biletul, pentru fiecare caz în parte. De regulă, se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului inițial, iar dacă această companie permite condiții mai avantajoase, agenția va aplica aceste condiții în favoarea pasager